Dostępność mieszkań Grójec ETAP II

Dostępność mieszkań Grójec ETAP II

Dostępność mieszkań Grójec ETAP II

Dostępność mieszkań Grójec ETAP II

Plany kondygnacji

Hala garażowa:

Parter:

Piętro 1:

Piętro 2:

Piętro 3:

Piętro 4:

UWAGA!

Poniższe tabele zostaną uzupełnione na początku Maja. Do tego czasu prosimy o skorzystanie z powyższych rzutów.
Po kliknięciu w wybrany plan kondygnacji pojawi się plik .pdf w wysokiej rozdzielczości.

Dostępnośc mieszkań

W celu ułatwienia wyszukiwania kliknij w kolumnę metraż lub status…
Nr.PiętroMetraż [m²]PlanStatus
1
2
3zarezerwowane
4
5
6
7
8zarezerwowane
9
10
11zarezerwowane
12
13
14
15zarezerwowane
16zarezerwowane
17zarezerwowane
18
19
20zarezerwowane
21zarezerwowane
22
23
24
25zarezerwowane
26
27zarezerwowane
28
29zarezerwowane
30zarezerwowane
31zarezerwowane
32
33
34zarezerwowane
35zarezerwowane
36zarezerwowane
37zarezerwowane
38
39zarezerwowane
40
41zarezerwowane
42
43zarezerwowane
44zarezerwowane
45zarezerwowane
46
47
48zarezerwowane
49zarezerwowane
50
51
52
53zarezerwowane
54
55zarezerwowane
56
57zarezerwowane
58
59
60
61
62zarezerwowane
63zarezerwowane
64zarezerwowane
65zarezerwowane
66
67
68
69
70
71
72
73zarezerwowane
74zarezerwowane
75zarezerwowane
76zarezerwowane
77
78
79zarezerwowane
80
81zarezerwowane
82
83zarezerwowane
84zarezerwowane
85zarezerwowane
86zarezerwowane
87zarezerwowane
88
89zarezerwowane
90
91
92zarezerwowane
93zarezerwowane
94
95
96zarezerwowane
97
98
99
100
101
102zarezerwowane
103
104zarezerwowane
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118zarezerwowane
119zarezerwowane
120
121
122
123
124zarezerwowane
125zarezerwowane
126
127
128
129
130
131
132zarezerwowane
133zarezerwowane
134
135
136
137zarezerwowane
138
139zarezerwowane

Dostępność garaży

Status dostępności w hali garażowej…

Nr.Status
1zarezerwowane
2zarezerwowane
3zarezerwowane
4zarezerwowane
5zarezerwowane
6zarezerwowane
7
8zarezerwowane
9
10
11
12zarezerwowane
13
14
15zarezerwowane
16zarezerwowane
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27zarezerwowane
28
29
30
31zarezerwowane
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41zarezerwowane
42
43
44zarezerwowane
45zarezerwowane
46
47
48
49
50
51
52zarezerwowane
53zarezerwowane
54zarezerwowane
55zarezerwowane
56zarezerwowane
57zarezerwowane
58zarezerwowane
59zarezerwowane
60
61zarezerwowane
62zarezerwowane
63zarezerwowane
64
65
66
67
68
69
70
71
72zarezerwowane
73zarezerwowane
74zarezerwowane
75zarezerwowane
76zarezerwowane
77zarezerwowane
78zarezerwowane
79zarezerwowane
80
81
82
83
84
85
86zarezerwowane
87zarezerwowane
88zarezerwowane
89zarezerwowane
90
91
92
93
94zarezerwowane
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110zarezerwowane
111zarezerwowane
112zarezerwowane
113
114
115
116
117
118